• Thành viên của Tổ chức Giáo dục EQuest
  • Theo dõi :
Tin tức - sự kiện

CĐ Việt Mỹ tuyển sinh 2 nhóm ngành CNTT và Chăm sóc sức khỏe

Năm học 2019, trường CĐ Việt Mỹ công bố phương án tuyển sinh với nhiều thay đổi: Dành 1000 chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019 cho 2 chương trình: Cao đẳng chính quy Quốc gia và CĐ Quốc tế Anh Quốc; thời gian khai giảng được mở xuyên suốt gồm 6 đợt trong năm học; mở rộng chương trình đào tạo sang lĩnh vực CNTT và Chăm sóc sức khoẻ