• Thành viên của Tổ chức Giáo dục EQuest
 • Theo dõi :
Chuyên ngành Quản trị - Dịch vụ

Ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Giới thiệu

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị lữ hành) trình độ cao đẳng là ngành, nghề trực tiếp thực hiện, quản lý và điều phối các hoạt động du lịch lữ hành.

Nhiệm vụ của nghề này bao gồm: thiết kế chương trình du lịch; tổ chức xúc tiến và bán sản phẩm du lịch; điều hành tổ chức và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch nhằm đảm bảo thực hiện tốt việc chăm sóc khách hàng để duy trì thị phần, thiết lập và duy trì tốt các mối quan hệ với đối tác; đảm bảo an toàn, an ninh cho khách hàng theo quy định; quản lý, giám sát nhân sự và đánh giá kết quả công việc một cách chặt chẽ nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Ảnh minh họa

Định hướng đào tạo

 • Phương châm đào tạo phát triển kỹ năng, trải nghiệm nghề nghiêp trong từng môn học, từng dự án, thời lượng thực hành lên đến 70% thời gian học.
 • Đào tạo chuyên sâu kiến thức và kỹ năng về Quản trị dịch vụ và du lịch
 • Giảng viên doanh nghiệp tham gia giảng dạy trực tiếp và tuyển dụng.
 • Phát triển đồng nhất kiến thức, kỹ năng và thái độ.
Ảnh minh họa

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

 • Thiết kế chương trình du lịch;
 • Marketing và truyền thông;
 • Kinh doanh và chăm sóc khách hàng;
 • Điều hành tổ chức chương trình du lịch;
 • Điều hành thiết kế chương trình du lịch;
 • Điều hành tổ chức chương trình du lịch;
 • Điều hành tổ chức kinh doanh lữ hành