• Thành viên của Tổ chức Giáo dục EQuest
 • Theo dõi :
Giới thiệu

Tổ chức Giáo Dục EQuest (EQuest)

Tổ chức Giáo Dục EQuest (EQuest) được thành lập dựa trên nguyên tắc của sự đổi mới, vượt trội và sự cống hiến nhằm mục đích nâng cao vị thế và chất lượng giáo dục Việt Nam. Các chương trình học được cung cấp bởi các thành viên của chúng tôi luôn có sự đổi mới vượt trội, được thiết kế với mục tiêu toàn diện nhằm cung cấp một chất lượng giáo dục Quốc tế đích thực.

Thông qua nhiều dịch vụ giáo dục, Tổ chức Giáo Dục EQuest cũng như các thành viên trực thuộc tìm cách trao quyền cho thế hệ mới – sinh viên Việt Nam bằng một nền tảng toàn diện trong đầu tư nguồn nhân lực. Từ các gói dịch vụ giáo dục nước ngoài cho đến các chương trình đại học toàn phần, Tổ chức Giáo Dục EQuest đã thay đổi chính mình để vượt qua thách thức và tiến tới đổi mới, kết nối giáo dục phổ thông, đại học với nghề nghiệp tương lai của người học.

Tổ chức Giáo Dục EQuest  luôn nỗ lực để trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ giáo dục hàng đầu với phương châm “Vượt qua mọi lối mòn và sự riêng lẻ” cùng với xu hướng nuôi dưỡng sự phát triển của người học và chất lượng giáo dục của họ là trọng tâm trong hoạt động của chúng tôi.

Giới thiệu

Các thành viên trực thuộc Tổ chức Giáo Dục EQuest

 • Đại học Phú Xuân
  Website: https://phuxuan.edu.vn

 • Broward College Vietnam
  Website: http://www.broward.edu.vn

 • Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn (SPC)
  Website: www.bachkhoasaigon.edu.vn

 • Ismart
  Website: http://ismart.edu.vn/

 • Ivyprep
  Website: http://ivyprep.edu.vn/

 • Cao Đẳng Việt Mỹ (APC)
  Website: www.caodangvietmy.edu.vn

 • Cao Đẳng Việt Mỹ Hà Nội
  Website: http://caodangvietmyhanoi.edu.vn

 • Cao Đẳng Việt Mỹ Cần Thơ
  Website: https://caodangvietmyphuquoc.edu.vn

 • Anh Ngữ Việt Mỹ VATC