• Thành viên của Tổ chức Giáo dục EQuest
  • Theo dõi :
Giới thiệu

Đội ngũ Giảng viên

Xây dựng đội ngũ giảng viên đến từ doanh nghiệp, Cao đẳng Việt Mỹ Cần Thơ xác định đưa những kiến thức, kỹ năng tối ưu, cần thiết và thực tế nhất từ doanh nghiệp, giúp sinh viên có được những giá trị tinh túy nhất, làm việc và phát triển tốt nhất sau tốt nghiệp.