• Thành viên của Tổ chức Giáo dục EQuest
  • Theo dõi :

Mỗi bài thi môn Sinh, Hóa, Lý của tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút một môn (tiếp tục cập nhật).

Đề thi môn Sinh:

Đề môn Sinh thi tốt nghiệp THPT 2022
Đề môn Sinh tốt nghiệp THPT 2022 - 1
Đề môn Sinh tốt nghiệp THPT 2022 - 2
Đề môn Sinh tốt nghiệp THPT 2022 - 3
Đề môn Sinh tốt nghiệp THPT 2022 - 4

Gợi ý đáp án mã đề 219 thực hiện bởi ban chuyên môn Tuyensinh247:

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 5

Đáp án tham khảo các mã đề khác:

Mã đề 202

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 5

Mã đề 203

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 6

Mã đề 204

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 7

Mã đề 205

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 9

Mã đề 206

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 8

Mã đề 208

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 11

Mã đề 209

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 12

Mã đề 210

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 13

Mã đề 211

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 14

Mã đề 212

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 11

Mã đề 213

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 16

Mã đề 214

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 13

Mã đề 215

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 18

Mã đề 217

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 19

Mã đề 218

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 15

Mã đề 220

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 16

Mã đề 221

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 22

Mã đề 222

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 17

Mã đề 223

Đề và gợi ý đáp án Sinh, Hóa, Vật lý - 24

Năm 2022, cả nước có hơn một triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó có 860.000 thí sinh thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa xét tuyển đại học. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có 555.800 thí sinh (chiếm 55,83%) chọn thi tổ hợp Khoa học xã hội. Số chọn bài Khoa học tự nhiên là gần 319.700 (chiếm 31,94%).

Buổi chiều, thí sinh thi Ngoại ngữ (đăng ký một trong các tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn). Thời gian làm bài 60 phút, tính giờ từ 14h30. Đề thi tổ hợp và Ngoại ngữ đều có hình thức trắc nghiệm.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *