• Thành viên của Tổ chức Giáo dục EQuest
  • Theo dõi :

Là môn thi đầu tiên trong bài tổ hợp Khoa học tự nhiên sáng 8/7, đề Vật lý có 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút (tiếp tục cập nhật).

Đề môn Vật lý:

Đề thi Vật lý tốt nghiệp THPT 2022
Đề thi Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 1
Đề thi Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 2
Đề thi Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 3

Gợi ý đáp án mã đề 223 thực hiện bởi ban chuyên môn Tuyensinh247:

Đề thi và gợi ý đáp án Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 4

Đáp án tham khảo các mã đề khác:

Mã đề 201

Đề thi và gợi ý đáp án Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 5

Mã đề 202

Đề thi và gợi ý đáp án Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 6

Mã đề 204

Đề thi và gợi ý đáp án Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 7

Mã đề 205

Đề thi và gợi ý đáp án Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 8

Mã đề 206

Đề thi và gợi ý đáp án Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 9

Mã đề 208

Đề thi và gợi ý đáp án Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 10

Mã đề 209

Mã đề 210

Đề thi và gợi ý đáp án Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 11

Mã đề 212

Đề thi và gợi ý đáp án Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 9

Mã đề 213

Đề thi và gợi ý đáp án Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 10

Mã đề 214

Đề thi và gợi ý đáp án Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 11

Mã đề 216

Đề thi và gợi ý đáp án Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 12

Mã đề 217

Đề thi và gợi ý đáp án Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 13

Mã đề 221

Đề thi và gợi ý đáp án Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 7

Mã đề 222

Đề thi và gợi ý đáp án Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 15

Mã đề 224

Đề thi và gợi ý đáp án Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 8

*Xem đề và gợi ý đáp án môn ToánNgữ văn

Năm 2022, cả nước có hơn một triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó có 860.000 thí sinh thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa xét tuyển đại học. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có 555.800 thí sinh (chiếm 55,83%) chọn thi tổ hợp Khoa học xã hội. Số chọn bài Khoa học tự nhiên là gần 319.700 (chiếm 31,94%).

Buổi chiều, thí sinh thi Ngoại ngữ (đăng ký một trong các tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn). Thời gian làm bài 60 phút, tính giờ từ 14h30. Đề thi tổ hợp và Ngoại ngữ đều có hình thức trắc nghiệm.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *