• Thành viên của Tổ chức Giáo dục EQuest
  • Theo dõi :
Ngành Quản trị nhà hàng khách sạn

Housekeeping cũng là nghề tiến thân

Không ít những “lề thói” sai lầm của cả phụ huynh thời xưa và một bộ phận giới trẻ thiếu hiểu biết ngày nay tỏ ra dè bĩu và coi khinh công việc tay chân này – nghề buồng phòng. Tuy nhiên, cũng như tất cả những ngành nghề khác trong ngành dịch vụ, Housekeeping cũng là nghề tiến thân (tức thăng tiến trong sự nghiệp).