• Thành viên của Tổ chức Giáo dục EQuest
 • Theo dõi :

Điều kiện & Điều khoản sử dụng

 

Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách thức mà Cao đẳng Việt Mỹ Cần Thơ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng trong quá trình sử dụng trang web Cao đẳng Việt Mỹ Cần Thơ và các trang web thuộc quyền sở hữu của Cao đẳng Việt Mỹ Cần Thơ  (gọi chung là “Sản Phẩm Của Chúng Tôi”).

Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc có sử dụng chính sách quyền riêng tư riêng.

Chính sách này bao gồm các nội dung sau:

 1. Thông tin cá nhân
 2. Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân
 3. Thu thập và sử dụng cookies
 4. Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân
 5. Vị trí của thông tin cá nhân
 6. Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân
 7. Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba
 8. Truy cập và lựa chọn
 9. Thông tin cá nhân của người chưa thành niên
 10. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi
 11. Ví dụ về các thông tin được chúng tôi thu thập
 12. Thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập
 1. Thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của người dùng trong quá trình tương tác với Các Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

Dưới đây là các nguồn thông tin được chúng tôi thu thập:

 • Thông tin người dùng cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin nào người dùng cung cấp liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi.
 • Thông tin tự động: Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi người dùng tương tác với Sản Phẩm Của Chúng Tôi.
 • Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về người dùng từ các nguồn khác, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ, đối tác và các nguồn công khai có sẵn.
 1. Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để vận hành, cung cấp và cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của chúng tôi bao gồm:

 • Cung cấp Sản Phẩm Của Chúng Tôi: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để cung cấp và giao Sản Phẩm Của Chúng Tôi và xử lý các giao dịch liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc đăng ký, mua hàng, tham gia các chương trình quảng cáo, ưu đãi và thanh toán.
 • Đo lường, hỗ trợ và cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, sửa lỗi, cung cấp hỗ trợ, cải thiện và phát triển Sản Phẩm Của Chúng Tôi.
 • Đưa ra khuyến nghị và cá nhân hóa trải nghiệm: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để đề xuất Sản Phẩm Của Chúng Tôi mà người dùng có thể quan tâm, nhận diện sở thích của người dùng và cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng với Sản Phẩm Của Chúng Tôi.
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng.
 • Liên lạc với người dùng: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để liên lạc với người dùng về các vấn đề liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi thông qua các kênh khác nhau (ví dụ: email, chat, SMS, cuộc gọi thoại) và để trả lời yêu cầu của người dùng.
 • Tiếp thị: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để tiếp thị và quảng bá Sản Phẩm Của Chúng Tôi theo quy định của pháp luật. Chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo Sản Phẩm Của Chúng Tôi dựa trên sở thích của người dùng.
 • Phòng chống gian lận và lạm dụng, rủi ro tín dụng: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để ngăn chặn và phát hiện gian lận, lạm dụng nhằm bảo vệ an ninh của khách hàng, chúng tôi và những người khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các phương pháp chấm điểm để đánh giá và quản trị rủi ro tín dụng.
 • Một số mục đích cụ thể cần sự đồng ý của người dùng: Chúng tôi có thể xin sự chấp thuận của người dùng về việc sử dụng thông tin cá nhân cho một mục đích cụ thể nào đó khi chúng tôi liên hệ với người dùng.
 1. Thu thập và sử dụng cookies

Chúng tôi sử dụng cookie, pixel và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là “cookie”) để nhận diện trình duyệt hoặc thiết bị của người dùng, tìm hiểu thêm về sở thích của người dùng, cung cấp cho người dùng dịch vụ thiết yếu và cho các mục đích bổ sung khác, bao gồm:

 • Nhận diện người dùng khi người dùng đăng nhập và/hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho người dùng các đề xuất, hiển thị nội dung được cá nhân hóa và cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh khác.
 • Lưu tâm đến các tùy chọn mà người dùng đã chấp thuận. Điều này cho phép chúng tôi tôn trọng những điều người dùng thích và không thích, chẳng hạn như ngôn ngữ và cấu hình mà người dùng lựa chọn.
 • Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi.
 • Ngăn chặn hành vi gian lận.
 • Cải thiện an ninh.
 • Cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo, có liên quan đến sở thích của người dùng trên các trang web của chúng tôi và trang web của bên thứ ba.
 • Đo lường và phân tích chất lượng của các Sản Phẩm Của Chúng Tôi.
 1. Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân

Thông tin về khách hàng là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi, và chúng tôi không bán thông tin cá nhân của khách hàng cho người khác. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân như được nêu dưới đây. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin cá nhân cho Tập đoàn EQuest, và các công ty con của Tập đoàn EQuest, các công ty này đều tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này hoặc chính sách tương tự.

 • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng và/hoặc hợp tác với các công ty và cá nhân khác để thực hiện một số công việc và chương trình như chương trình ưu đãi, bán hàng chéo,… dành cho người dùng. Ví dụ bao gồm: gửi thông tin liên lạc, xử lý thanh toán, đánh giá rủi ro tín dụng và tuân thủ, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ tiếp thị và bán hàng (bao gồm quản lý quảng cáo và sự kiện), quản lý quan hệ khách hàng và đào tạo. Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ này có quyền truy cập vào thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không được sử dụng cho các mục đích khác. Ngoài ra, họ phải tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này và pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư liên quan.
 • Bảo vệ chúng tôi và những người khác: Chúng tôi tiết lộ tài khoản và thông tin cá nhân khác khi chúng tôi tin rằng việc đó là phù hợp để tuân thủ pháp luật, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi, hoặc bất kỳ người nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro tài sản và tín dụng.
 • Tùy theo sự lựa chọn của người dùng: Ngoài các quy định trên, người dùng sẽ nhận được thông báo khi thông tin cá nhân về người dùng có thể được chia sẻ với bên thứ ba và người dùng sẽ có quyền không chấp thuận việc chia sẻ thông tin.
 1. Vị trí của thông tin cá nhân

Cao đẳng Việt Mỹ Cần Thơ có địa chỉ 9 Đ. A6, KDC Hưng Phú 1, Cái Răng, Cần Thơ. Tùy thuộc vào phạm vi tương tác của người dùng với Sản Phẩm Của Chúng Tôi, thông tin cá nhân của người dùng có thể được lưu trữ tại hoặc truy cập không chỉ tại Việt Nam mà còn có thể từ nhiều quốc gia. Khi chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của người dùng đến các quốc gia khác, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin đó được chuyển theo Chính sách quyền riêng tư này và được cho phép theo pháp luật bảo vệ quyền riêng tư hiện hành.

 1. Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân

Tại Cao đẳng Việt Mỹ Cần Thơ bảo mật là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế có tính đến khả năng bảo đảm an toàn và riêng tư cho thông tin của người dùng.

 

 • Chúng tôi có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin cá nhân. Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân. Khi thu thập dữ liệu, chúng tôi thực hiện lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân tại hệ thống máy chủ và các thông tin cá nhân này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa, các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.
 1. Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba

Các Sản Phẩm Của Chúng Tôi có thể bao gồm quảng cáo của bên thứ ba và đường link tới các trang web và ứng dụng khác. Các đối tác quảng cáo bên thứ ba có thể thu thập thông tin về người dùng khi người dùng tương tác với nội dung, quảng cáo hoặc dịch vụ của họ.

 1. Truy cập và lựa chọn

Người dùng có thể xem, cập nhật và xóa một số thông tin nhất định về tài khoản và các tương tác của người dùng với Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Nếu người dùng không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, người dùng luôn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Người dùng có nhiều lựa chọn về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng. Nhiều Sản Phẩm Của Chúng Tôi bao gồm chức năng cho phép người dùng tùy chọn về cách thông tin của người dùng đang được sử dụng. Người dùng có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó người dùng có thể không tận dụng được một số Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

 • Trình duyệt và thiết bị: Tính năng Trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt và thiết bị sẽ cho người dùng biết cách ngăn trình duyệt hoặc thiết bị của mình chấp nhận cookie mới, làm thế nào để trình duyệt thông báo cho người dùng khi người dùng nhận được cookie mới hoặc cách tắt hẳn chức năng cookie.
 1. Thông tin cá nhân của người chưa thành niên

Nếu người dùng dưới 18 tuổi, người dùng phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ trước khi ký kết hợp đồng và chấp thuận Chính sách quyền riêng tư này.

 1. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi

Nếu người dùng có bất kỳ câu hỏi nào về quyền riêng tư tại Cao đẳng Việt Mỹ Cần Thơ hoặc muốn liên hệ với đơn vị kiểm soát thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của người dùng. Người dùng cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

–    Email: info@caodangvietmycantho-edu-vn.preview-domain.com

–    Phone: 0939184111

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi liên tục thay đổi và Chính sách quyền riêng tư này cũng có thể được sửa đổi. Người dùng nên truy cập và kiểm tra trang web của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. Trừ trường hợp có quy định khác, Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân chúng tôi có về người dùng và tài khoản của người dùng. Việc sửa đổi Chính sách này trong mọi trường hợp sẽ không làm giảm mức độ bảo vệ thông tin cá nhân được thu thập trong quá khứ mà không thông báo cho khách hàng liên quan và cho người dùng được quyền lựa chọn.

 1. Ví dụ về các thông tin được chúng tôi thu thập

Thông tin người dùng cung cấp cho chúng tôi

Người dùng chủ yếu cung cấp thông tin cho chúng tôi khi người dùng:

 • Tìm kiếm, đăng ký Sản Phẩm Của Chúng Tôi;
 • tạo hoặc quản lý tài khoản của người dùng trên hệ thống, nền tảng, ứng dụng của Sản Phẩm của Chúng Tôi;
 • cấu hình cài đặt của người dùng cho, cung cấp quyền truy cập dữ liệu cho, hoặc tương tác với Sản Phẩm Của Chúng Tôi;
 • đăng ký hoặc tham dự một sự kiện của Cao đẳng Việt Mỹ Cần Thơ;
 • cung cấp nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ của người dùng trên hoặc thông qua Sản Phẩm Của Chúng Tôi hoặc trang web của Cao đẳng Việt Mỹ Cần Thơ (hoặc các địa điểm tương tự khác do chúng tôi điều hành hoặc cung cấp);
 • liên lạc với chúng tôi qua tất cả các phương tiện chính thống như tổng đài chăm sóc khách hàng, gọi điện, email;
 • hoàn thành bảng câu hỏi hoặc các phiếu cung cấp thông tin khác;

Tùy thuộc vào việc người dùng sử dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi, người dùng có thể cung cấp cho chúng tôi các thông tin ví dụ như:

 • tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại và thông tin liên lạc tương tự khác;
 • thông tin về vị trí của người dùng;
 • thông tin liên quan đến danh tính, bao gồm thông tin nhận dạng do chính phủ cấp, quốc tịch;

Thông tin tự động

Chúng tôi chủ yếu thu thập thông tin tự động khi người dùng:

 • Hiện diện tại các cơ sở hoạt động của Cao đẳng Việt Mỹ Cần Thơ ;
 • Truy cập, tương tác hoặc sử dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi (kể cả khi người dùng sử dụng máy tính hoặc thiết bị khác để tương tác với Sản Phẩm Của Chúng Tôi);
 • Tải nội dung từ chúng tôi;
 • Mở email hoặc nhấp vào liên kết trong email từ chúng tôi; và
 • Tương tác hoặc liên lạc với chúng tôi.

Ví dụ về các thông tin được chúng tôi thu thập tự động:

 • Thông tin mạng và kết nối, như địa chỉ giao thức Internet (IP) được sử dụng để kết nối máy tính (hoặc thiết bị khác) với Internet và thông tin về nhà cung cấp dịch vụ Internet của người dùng;
 • Thông tin về máy tính và thiết bị, chẳng hạn như thiết bị, ứng dụng, hoặc loại và phiên bản trình duyệt, loại và phiên bản của plug-in của trình duyệt, hệ điều hành hoặc cài đặt múi giờ;
 • Vị trí của thiết bị hoặc máy tính của người dùng;
 • Thông tin xác thực và bảo mật;
 • Thông tin tương tác nội dung, chẳng hạn như nội dung được tải xuống, luồng và chi tiết phát lại, bao gồm thời lượng và số lượng luồng và tải xuống đồng thời;
 • Nội dung người dùng đã xem hoặc tìm kiếm, thời gian phản hồi của trang web, ứng dụng, và thông tin tương tác trang (như cuộn, nhấp chuột);
 • Địa chỉ email và số điện thoại được sử dụng để liên hệ với chúng tôi; và
 • Thông tin nhận dạng và thông tin có trong cookie.

Thông tin từ các nguồn khác

Ví dụ về các thông tin chúng tôi có được từ các nguồn khác:

 • Thông tin tiếp thị, tạo doanh số và tuyển dụng, bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại và thông tin liên hệ tương tự khác;
 • Thông tin về đăng ký , hỗ trợ hoặc thông tin khác về tương tác của người dùng với các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi hoặc với các sản phẩm của bên thứ ba liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi;
 • Kết quả tìm kiếm và liên kết, bao gồm các danh sách sản phẩm, dịch vụ được trả tiền (như Liên kết được Tài trợ);